Nuova Comauto Prato-Gisinti Pistoia, Allievi, 4.11.2017